Бюджет 2024 година

Отчет бюджет 2024 г. - първо тримесечие

Отчет Бюджет 2024 г. -  01.01.2024 г. - 31.03.2024 г.

Отчет бюджет - 01.01.2024 г. - 01.03.2024 г. - Проект "Успех за теб" 

Отчет бюджет - 01.01.2024 г. - 01.03.2024 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

 

Бюджет 2023 година

Отчет бюджет 2023 г. - четвърто тримесечие

Отчет бюджет - 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Отчет бюджет - 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. - Проект "Успех за теб" 

Отчет бюджет - 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. - Проект "Подкрепа за успех" 

Отчет бюджет - 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

Отчет бюджет - 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. - Проект По-близки и по-успешни в Община Смолян

Отчет бюджет - 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г. - Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Отчет бюджет 2023 г. - трето тримесечие

Отчет Бюджет 2023 г. -  01.01.2023 г. - 30.09.2023 г.

Отчет Бюджет 2023 г. -  01.01.2023 г. - 30.09.2023 г. - Подкрепа за успех

Отчет Бюджет 2023 г.  -  01.01.2023 г. - 30.09.2023 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

Отчет бюджет 2023 г. - 01.01.2023 г. - 30.09.2023 г. - Проект По-близки и по-успешни в Община Смолян

Отчет Бюджет 2023 г. -  01.01.2023 г. - 30.09.2023 г. - Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

 

Отчет бюджет 2023 г. - второ тримесечие

Отчет Бюджет 2022 г. -  01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.

Отчет Бюджет 2022 г. -  01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. - Подкрепа за успех

Отчет Бюджет 2022 г.  -  01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

Отчет бюджет - 01.01.2023 г. - 31.06.2023 г. - Проект По-близки и по-успешни в Община Смолян

Отчет Бюджет 2022 г. -  01.01.2023 г. - 30.06.2023 г. - Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

Отчет бюджет 2023 г. - първо тримесечие

Отчет Бюджет 2023 г. -  01.01.2023 г. - 31.03.2023 г.

Отчет Бюджет 2023 г.  -  01.01.2023 г. - 31.03.2023 г. - "Подкрепа за успех"

Отчет Бюджет 2023 г.  -  01.01.2023 г. - 31.03.2023 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

Отчет бюджет - 01.01.2023 г. - 31.03.2023 г. - Проект По-близки и по-успешни в Община Смолян

Отчет бюджет - 01.01.2023 г. - 31.03.2023 г. - Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Бюджет 2022 година

Отчет бюджет 2022 г. - четвърто тримесечие

Отчет бюджет 2022 г. - 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

Отчет бюджет - 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. - Проект "Подкрепа за успех" 

Отчет бюджет - 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

Отчет бюджет - 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. - Проект По-близки и по-успешни в Община Смолян

Отчет бюджет - 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. - Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Отчет бюджет 2022 г. - трето тримесечие

Отчет Бюджет 2022 г. -  01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.

Отчет Бюджет 2022 г. -  01.01.2022 г. - 30.09.2022 г. - Подкрепа за успех

Отчет Бюджет 2022 г.  -  01.01.2022 г. - 30.09.2022 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

Отчет Бюджет 2022 г. -  01.01.2022 г. - 30.09.2022 г. - Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

Отчет бюджет 2022 г. - второ тримесечие

Отчет Бюджет 2022 г. -  01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

Отчет Бюджет 2022 г. -  01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. - Подкрепа за успех

Отчет Бюджет 2022 г.  -  01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

Отчет Бюджет 2022 г. -  01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. - Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

Отчет бюджет 2022 г. - първо тримесечие

Отчет Бюджет 2022 г. -  01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.

Отчет Бюджет 2022 г.  -  01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. - "Подкрепа за успех"

Отчет Бюджет 2022 г.  -  01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

 

Бюджет 2021 година

Отчет бюджет 2021 г. - четвърто тримесечие

Отчет бюджет 2021 г. - 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Отчет бюджет - 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. - Проект "Равен достъп" 

Отчет бюджет - 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. - Проект "Подкрепа за успех" 

Отчет бюджет - 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

Отчет бюджет 2021 г. - трето тримесечие

Отчет бюджет 2021 г. - трето тримесечие

Отчет бюджет 2021 г. - 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г. - проект "Подкрепа за успех"

Отчет бюджет 2021 г. - 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

Отчет бюджет 2021 г. -  01.01.2021 г. - 30.09.2021 г. - Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

 Отчет бюджет 2021 г. - второ тримесечие

Отчет Бюджет 2021 г. -  01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

Отчет Бюджет 2021 г. -  01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. - Подкрепа за успех

Отчет Бюджет 2021 г.  -  01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. - Подкрепа за приобщаващо образование

Отчет Бюджет 2021 г. -  01.01.2021 г. - 30.06.2021 г. - Равен достъп до училищно образование в условия на кризи

 Отчет бюджет 2021 г. - първо тримесечие

Отчет бюджет - 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.

Отчет бюджет - 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г. - Проект "Подкрепа за успех"

 

Бюджет 2020 година

Отчет за касово изпълнение 2020 г. на бюджета 

Отчет за касово изпълнение 2020 г. на проекти

Отчет бюджет 2020 г. - четвърто тримесечие 

Отчет бюджет - Проект "Образование за утрешния ден" - 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Отчет бюджет - Проект "Подкрепа за успех" - 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г."

Отчет бюджет 2020 г. - Дейности 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Отчет бюджет 2020 г. - трето тримесечие 

Отчет бюджет 2020 г. - Дейности 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.

Отчет бюджет 2020 г. - второ тримесечие 

Отчет бюджет - Проект "Образование за утрешния ден" - 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Отчет бюджет - Проект "Подкрепа за успех" - 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Отчет бюджет 2020 г. - Дейности 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г.

Отчет бюджет 2020 г. - първо тримесечие 

Приходи  Разходи  Натурални  Функции

Отчет бюджет - Проект "Подкрепа за успех" - 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

Отчет бюджет - Проект "Образование за утрешния ден" - 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

Бюджет 2019 година

Отчет бюджет 2019 г. - Дейности 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.

Отчет бюджет 2019 г. - Дейности 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

Отчет бюджет 2019 г. - Дейности 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.

Отчет бюджет 2019 г. - Дейности 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Бюджет 2018 година

Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Дейности 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Дейности 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Дейности 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Дейности 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Проекти 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Проекти 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Проекти 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г.

Отчет бюджет 2018 г. - Проекти 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

 Бюджет 2017 година

Отчет бюджет първо тримесечие 2017 година

Отчет бюджет второ тримесечие 2017 година

Отчет бюджет трето тримесечие 2017 година

Отчет по проектите към 31.12.2017 година

 Отчет по бюджета 2017 година

Касов отчет за 2017 година